Ogrevanje doma

Ogrevanje doma

Ste že izbrali na?in ogrevanja za vaš dom? Svetujemo vam, da pred nakupom pe?i ali kamina dobro premislite, kaj vam in vašim potrebam najbolj odgovarja.

Pe? na drva je zaradi cenovne dostopnosti lesa dolgoro?no ugodna investicija, vendar potrebujete prostor za skladiš?enje drv, prav tako pa ne nudi konstantne toplote in zahteva ve?krat dnevno polnjenje kotla. Boljši izkoristek in daljši ?as gorenja imajo uplinjevalni kotli z lambda sondo, kjer pa je prvotna investicija dražja. Za enakomerno toploto lahko na kotel vežemo zalogovnik toplote, kjer se neizkoriš?ena toplota iz kotla skladiš?i in se koristi tudi, ko je kotel že hladen. ?e je zalogovnik dovolj velik, lahko kurimo samo vsak drugi dan.

Pe?i na pelete so zelo aktualne, saj z njimi koristimo cenovno dostopno lesno biomaso v obliki peletov, hkrati pa se po udobju približamo ogrevanju s kurilnim oljem. Ni toplotnih nihanj, temperaturo nastavimo kar na termostatu v dnevni sobi. Za vrtenje polža, ki dovaja pelete v gorilno komoro, je potreben dovod elektri?ne energije, sama poraba pa je zelo majhna. Obi?ajno imajo kotli prostor za cca. 45 kg peletov, kar zadostuje za en dan ogrevanja ali ve? – odvisno od zunanje temperature zraka. Vsaka pe? pa ima možnost dodatnega zalogovnika do 100 ali ve? kg, kar pomeni, da polnimo zalogovnik na nekaj dni. Tudi tu potrebujemo prostor za pelete, ni pa nujno, saj jih lahko kupujemo sproti manjše koli?ine. Ponudba peletov na trgu pa je zelo široka.

Pe? na kurilno olje nudi udobje konstantne toplote. Enkrat letno napolnimo cisterno z nafto, vklju?imo pe? in iz stanovanja dolo?amo željeno temperaturo. Je pa kurilno olje danes precej drago, vendar lahko pe? na kurilno olje koristimo tudi v kombinaciji z drugimi ogrevali, npr. pe?jo na drva ali kaminsko pe?jo na pelete v dnevni sobi. Tudi te pe?i na kurilno olje je potrebno priklju?iti na vir elektrike.

Kaminska pe? nudi prijetno toploto in atmosfero, sploh ?e jo umestimo v dnevno sobo. Pe?i je ve? vrst, z njimi pa lahko ogrevamo tudi ve?ja stanovanja. Kaminska pe? ogreva samo zrak v prostoru, kjer se nahaja, lahko pa tudi ostale prostore v stanovanju preko zra?nih kanalov ali z vezavo na centralno ogrevanje preko radiatorjev. Dovolj mo?na kaminska pe? lahko služi kot glavna pe? za centralno ogrevanje stanovanja ali hiše.  Pe?i lahko kurimo na drva, pelete ali oboje – na drva in pelete.

happy wheels