Bistra voda

Bistra voda

V Salonu keramike TIM-Mlakar vam nudimo proizvode za filtriranje in meh?anje vode Bistra voda. Množi?na poraba ustekleni?ene vode povzro?a veliko onesnaženost okolja, s filtriranjem vode v lastnem domu pa lahko vedno pijete pre?iš?eno vodo in jo imate na dosegu roke. Sistemi za pre?iš?evanje vode so priklju?eni na vodovodno omrežje, produkti  pa so izdelani iz okolju prijaznih materialov. Ve? o produktih Bistre vode si preberite spodaj ali na njihovi spletni strani.

  

Centralni filtrirni sistem

?e imate težave z motnostjo, vonjem in okusom vode je mogo?e prava rešitev za vas filtriranje vode s centralnim filtrirnim sistemom. Centralni filtrirni sistemi se namestijo ob vhodu vode v objekt. Zaradi kvalitetne izdelave ohišja, ki ga vlaga ne moti, se lahko montirajo tudi v jašku. Priporo?amo jih uporabnikom vodovodne vode, lastnih zajetij in kapnic. Namen centralnega filtriranja je, da zaš?iti vas in vašo vodovodno napeljavo ter ostale hišne naprave pred ve?jimi mehanskimi delci (pesek), muljem, mivko, klorom, vonjem in okusom.

Montaža centralnega filtrirnega sistema se vedno opravi z obvodom. Obvod namre? omogo?a nemoteno oskrbo z vodo v ?asu servisa.

Problemi z vodo so individualni. Zato ponujamo širok spekter razli?nih možnosti centralnega filtriranja, ki ga bomo sestavili glede na vaše potrebe.

Meh?alna naprava

S segrevanjem vode se kalcij in magnezij iz vode izlo?ata v obliki vodnega kamna. Temperatura, kjer se pri?ne izlo?anje vodnega kamna, je razli?na in odvisna od celotne kemijske sestave vode. Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo naraš?a.

Vodni kamen ne odteka in se po?asi nalaga na stenah cevi, na grelcih in sanitarnih armaturah.

Rezultat so neprehodne cevi, ve?ja poraba energije in nepravilno delovanje sanitarnih armatur.

Z ionsko meh?alno napravo odpravimo vzrok in ne rešujemo posledic.

Ionska meh?alna naprava

Ionske meh?alne naprave sestavljata rezervoar za ionsko maso in rezervoar za sol, ki se nahajata v istem ohišju za hišne sisteme. Ionske meh?alne naprave predstavljajo elegantno in volumensko majhno rešitev meh?anja vode za stanovanja ali stanovanjske hiše. Vsi uporabljeni materiali so atoksi?ni in primerni za uporabo v prehrambene namene.

Prednosti meh?ane vode:

– š?iti vodovodno napeljavo
– do 70% prihranka na ?istilnih sredstvih in detergentih
– poraba elektri?ne energije za delovanje grelnih enot se ob?utno zmanjša
– zdravje (bolj mehki in voljni lasje, vaša koža je bolj mehka in sijo?a)

Podpultni ?istilniki za pitno vodo

Podpultni ?istilniki za pitno vodo se namestijo pod pomivalno korito, na koritu se lahko doda dodatna pipica, skozi katero te?e prefiltrirana voda, v nasprotnem primeru se montira na obstoje?o pipo. Filtrirni vložki vam odstranijo vse ne?isto?e, zato ste lahko brezskrbni pri pitju vode, pripravi raznih napitkov in hrane, ter pri pranju sadja in zelenjave.

Nadpultni ?istilniki za pitno vodo

Nadpultni ?istilnik za pitno vodo se namesti ob kuhinjsko korito. Odlikuje jih enostavna montaža. Filtrirni vložki Refiner vam odstranijo vse ne?isto?e, zato ste lahko brezskrbni pri pitju vode, pripravi raznih napitkov in hrane ter pri pranju sadja in zelenjave.

Oglejte si video predstavitev o proizvodih Bistre vode. Za ve? informacij nas kontaktirajte ali obiš?ite v Salonu keramike TIM-Mlakar v Idriji.

happy wheels